Czy warto było szaleć tak przez całe życie?
Czy warto było spalać się jak ja?
Czy warto było kochać tak aż do bólu?
Czy mogę odejść sobie już?